Klimatizace vyhazuje jističe (pojistky)

Klimatizace vyhazuje jističe

Klimatizace nejčastěji vyhazuje pojistky, když je vadný kompresor nebo rozběhový kondenzátor kompresoru. Časté jsou různé poruchy kabelu v klimatizaci, izolace
kabelů se prodřou či propálí od horkých částí klimatizace.
Klimatizace může vyhazovat pojistky když má venkovní klimatizace vadný ventilátor
nebo jeho rozběhový kondenzátor – se stoupající kondenzační teplotou stoupá příkon, který nakonec překročí proud jističe. Velmi častým důvodem bývá špatná charakteri-
stika je třeba C nebo D jelikož klimatizace které nemájí invertor mají velký rozběhový
proud. Méně časté jsou vadné jističe.
U těchto poruch, kdy klimatizace vyhazují pojistky je nutné kontaktovat servis
tyto závady samy neodstraníte.