Klimatizace namrzá

Vnitřní klimatizace namrzá

Důvodů proč vnitřní klimatizace namrzá je mnoho, nejčastějším důvodem jsou zanesené filtry ve vnitřní klimatizační jednotce, únik chladiva, vádná nebo žádná
zimní regulace otáček ventilátoru venkovní klimatizační jednotky a v neposlední řadě vadný ventilátor vnitřní klimatizace nebo úplně zanesená vnitřní klimatizace či její
ventilátor.

vnitřní klimatizace namrzá
vnitřní klimatizace namrzá

Venkovní klimatizace namrzá

Namrzání venkovní klimatizace při chlazení dochází  k namrzání potrubí a ventilů.
Důvody proč, namrzá venkovní klimatizace při chlazení jsou zmíněny výše.

venkovni klimatizace namrzání ventilů
namrzání venkovní klimatizace

Namrzání venkovní klimatizace při topení, při topení může docházet k namrzání
výměníku venkovní klimatizace. Nejčastěji dochází k namrzání výměníku venkovní
klimatizace při teplotách okolo 0°C (záleží na teplotě a vhkosti). Námrazu odstraňuje
venkovní klimatizace, tak že na cca 3 minuty přepne na chlazení a rozmrazí námrazu.
Toto namrzání pravděpodobně neni závada nesmí se příliš opakovat, při pochybno-
stech kontaktujte náš servis klimatizací.