Klimatizace fouká nechladí

Klimatizace fouká, ale nechladí

Pokud klimatizace fouká, ale nechladí, nejprve proveďte kontrolu jestli máte nastave-
nou funkci chlazení (COOL, případně vločka), dále je nutné mít nastavenou nižší teplotu než je teplota v místnost, jinak klimatizace nedostane povel k chlazení. Klimatizace
nezačne chladit okamžitě, zapnutí kompresoru klimatizace má spoždění cca 3 – 5 minut.
Pokud klimatizace stále nechladí, běžte k venkovní klimatizační jednotce a ověřte jestli
se točí ventilátor venkovní jednotky. Pokud se točí ventilátor, ventily a trubky u venkovní
jednotky nejsou studené pravděpodobně došlo k úniku chladiva a je nutné netěsnost
klimatizace najít a opravit . Klimatizaci vypněte a kontaktujte servis klimatizace při
provozu klimatizace bez chladiva může dojít k zadření kompresoru.