Klimatizace je hlučná

Klimatizace je hlučná

Proč je klimatizace hlučná více než dřív?

Pravděpodobně došlo k uvolnění nějaké části klimatizace,
případně do klimatizace vniklo cizí těleso (listí, větve).
Dalším důvodem hlučné klimatizace může být led.

Co dělat, když je klimatizace hlučná?

Prohlednout klimatizaci a odstranit všechna cizí tělesa
Pokud závada přetrvává je nutné
volat servis klimatizace.