klimatizace málo chladí

Proč klimatizace málo chladí?

Důvodů proč klimatizace málo chladí, může být mnoho, pokud chcete aby klimatizace dobře chladila je nutné, aby měla čisté filtry. Dále nesmí nic klimatizaci bránit v sání a výfuku vzduchu. Klimatizaci nastavte na nejnižší teplotu a nastavte maximální otáčky
ventilátoru. Pokud toto nepomůže, venkovní jednotka pracuje, ale z vnitřní jednotky klimatizace nejde studený vzduch, klimatizaci vypněte a volejte servis klimatizace, pravděpodobně se jedná o únik chladiva. Pokud z klimatizace jde studený vzduch
tak je klimatizace v pořádku, ale má nedostatečný výkon, protože obvykle se při
výpočtu chladícího výkonu kalkuluje rozdíl teplot mezi vnitřní a venkovní teplotou
cca 7°C. V serverovnách nejčastěji dochází k nedostatečnému výkonu klimatizace
pokud dojde k přidání technologii.