Klimatizace fouká netopí

Klimatizace fouká, ale netopí

Pokud klimatizace fouká, ale netopí, nejprve proveďte kontrolu jestli máte nastavenou funkci topení (HOT, případně sluníčko), dále je nutné mít nastavenou vyšší teplotu než je teplota v místnost, jinak klimatizace nedostane povel k topení. Klimatizace nezačne topit okamžitě, zapnutí kompresoru klimatizace má spoždění cca 3 – 5 minut, dokonce
většinou nezačne ani okamžitě foukat většina moderních klimatizací má teplý start
nejdříve nahřeje výměník a pak teprve začne foukat spoždění od zapnutí kompresoru
cca 2 – 3 minuty.
Pokud klimatizace stále netopí, běžte k venkovní klimatizační jednotce a ověřte jestli
se točí ventilátor venkovní jednotky. Pokud se točí ventilátor, ventily a trubky u venkovní
jednotky nejsou teplé pravděpodobně došlo k úniku chladiva a je nutné netěsnost
klimatizace najít a opravit . Klimatizaci vypněte a kontaktujte servis klimatizace při
provozu klimatizace bez chladiva může dojít k zadření kompresoru.